Comité Alhambra 

Nieuws

 
 
 
         

 

FR

 

> Start

 

> Het Comité Alhambra

   

> De Alhambrawijk

   

> Activiteiten

 

> Media en pers

 

> Prostitutie

 

> Werken

 

> Buurtkrant 'Alhambra'

 

> Meewerken?

 

> Links

 

 

 
 

Overzicht 4 mei 2005 -> augustus 2012

 


Augustus 2012: 

 

Eigenares afwerkhotel Studio Europe gaat in beroep tegen het Comité Alhambra

 

Carmela LG, ex-euro-ambtenaar en officieuze uitbater van Hotel Europe in de Koopliedenstraat, heeft in 2005, na het verstoren van een openbare vergadering van het Comité Alhambra in de KVS, een proces aangespannen tegen het Comité Alhambra wegens ‘laster en eerroof’. In juni heeft de rechtbank geoordeeld dat er geen sprake is van ‘laster en eerroof’. Na 7 jaar leek er zo een einde te komen aan een proces dat eigenlijk nooit had moeten plaatsvinden.

 

Nu blijkt dat Carmela LG, haar partner en haar zakenpartner in beroep gaan tegen het vonnis.

 

Dat is echt vervelend voor de betrokken leden van het Comité Alhambra die hun tijd liever in iets anders steken dan uren zitten wachten in de wachtzaal van de rechtbank.

 

Maar ook, zolang er geen definitieve uitspraak is moet het Comité Alhambra de kosten voor advocaten en dergelijke voorschieten. De laatste factuur bedroeg 900 euro. Dat is een fikse som voor een feitelijke vereniging die uitsluitend met vrijwilligers werkt en geen subsidies ontvangt, geld ook die niet voor andere dingen gebruikt kan worden zoals een wijkfeest bijvoorbeeld, of een barbecue.

 

Carmeo LG woont niet in de Alhambrabuurt maar wel in de groene rand rond Brussel. Volgens haar veroorzaakt Studio Europe geen overlast in de wijk.

 


 

Juni 2005:

 

Carmela L.G, EU-ambtenaar en eigenares van het prostitutiehotel 'Studio Europe' wil een proces aanspannen tegen het Comité Alhambra

 

We wisten niet wie ze was, Carmela L.G., EU-ambtenaar en eigenares van het prostitutiehotel ‘Studio Europe’ in de Koopliedenstraat te Brussel centrum, toen ze op 4 mei 2005 samen met haar vriend Ali A.M. en haar zakenpartner Georges T. de buurtvergadering van het Comité Alhambra in de KVS op stelten kwam zetten.

 

Het trio kocht in oktober 2005 het gebouwencomplex voor 1 miljoen euro van Etienne V.T., eigenaar van verschillende panden in de Alhambra-buurt die hij officieel als studentenkamers heeft ingericht maar waar in de praktijk weinig studenten wonen …

 

Mevrouw L.G, Ali A.M. en Georges T. zijn officieel geen uitbaters van het hotel, maar ze zijn er wel dagelijks te bereiken. Vaak parkeren ze hun auto met EU nummerplaat in de garage van het gebouw. Het is meer dan duidelijk dat zij officieus geld verdienen aan prostitutie, wat strijdig is met het arbeidsreglement van de Europese Unie dat expliciet vermeld dat er geen nevenactiviteiten gecumuleerd mogen worden. Zij hebben een eenmanszaak opgericht op naam van Ali A.M., partner van Carmela L.G, die instaat voor de uitbating van het afwerkhotel ‘Studio Europe’. Carmela L.G. houdt zo de touwtjes stevig in handen.

 

Carmela L.G, Ali A.M., Georges T. en Etienne V.T. tijdens de vergadering in de KVS

 

Op 4 mei 2005 hield het Comité Alhambra haar halfjaarlijkse infovergadering in de KVS. Er was veel volk. Carmela L.G., Ali A.M., Georges T. en Etienne V.T. namen plaats achterin. Van zodra de vergadering werd geopend, en enkele leden van het Comité Alhambra iedereen welkom heette, stond het trio op, en bestookten zij de leden met vragen.

 

Reeds snel werd de toon vijandig. Zij waarschuwden de aanwezigen dat ‘als zij nog lang verzet zouden voeren tegen de straatprostitutie, zij daar spijt van zouden krijgen’ en dat ze ‘gezichten zouden onthouden’ en ‘namen zouden vinden op deurbellen’.

 

Toch hebben de leden van het Comité Alhambra hun identiteit en functie kenbaar gemaakt en getracht in alle sereniteit te antwoorden op hun vragen zodat de vergadering verdergezet kon worden.

 

Het werd echter snel duidelijk dat de enige motivatie van Carmela L.G., Ali A.M., Georges T. was de samenkomst te saboteren en de aanwezigen schrik aan te jagen. Zij lieten geen ruimte voor antwoorden. Bovendien konden zij gemakkelijk alle informatie vinden op de website van het Comité Alhambra.

 

Het trio heeft nadien bij de politie klacht ingediend tegen het Comité. Zij beweren dat zij geen uitnodiging voor de infovergadering hebben ontvangen, dat het Comité hun belangen als wijkbewoner en handelaar niet verdedigen, en dus selectief zouden zijn. Tegen de krant De Morgen werd eveneens een klacht ingediend wegens laster en eerroof nadat het bericht heeft over de incidenten.

 

Het is overduidelijk dat hun aantijgingen geen steek houden. Alle buurtbewoners krijgen een uitnodiging via een busdeling in de buurt, of kunnen zelf de data van de info-avonden vinden op de website van het Comité Alhambra. Verder hebben wij er nooit een geheim van gemaakt dat wij als voornaamste doel hebben de overlast door straatprostitutie aan te pakken. Wij kunnen en willen het dus niet opnemen voor uitbaters van afwerkhotels. Bovendien, officieel zijn Carmela L.G. en Georges T. die de klacht hebben ingediend geen handelaar in de buurt, noch wijkbewoners. Zij werken bij de EU en wonen in de rand rond Brussel ver van de overlast die ze veroorzaken.

 

U ziet, de aanklacht van Carmela L.G., Ali A.M., Georges T. is de wereld op zijn kop. Het typeert een mentaliteit waar de buurtbewoners al sinds vele jaren mee geconfronteerd worden. Voor de leden van het Comité Alhambra, die zich vrijwillig inzetten voor een leefbare wijk, is de ervaring nog pijnlijker. Zij moeten alweer gaan rechtvaardigen wat eigenlijk evident zou moeten zijn: straatprostitutie in een woonbuurt kan niet. Het is veel meer dan louter geluidsoverlast. We worden geconfronteerd met individuen zonder scrupules die maar aan één ding denken: nog meer geld verdienen en dat ten koste van alles. Tot dusver heeft de politiek weinig vat gekregen op de prostitutieproblematiek in de Alhambra-wijk. Dat werkt ontmoedigend, en dat is precies wat Carmela L.G., Ali A.M., Georges T. willen bewerkstelligen. Zij willen van de Alhambra-buurt een gedoogzone voor prostitutie maken waar bewoners moeten leren hun mond te houden. Hun dreigementen lieten in dat opzicht niets aan de verbeelding over.

 

Bij de EU loopt momenteel een tuchtprocedure tegen Carmela L.G. In de periode net voor de overname van Studio Europe was zij gedurende vijf maanden in (betaald) ziekteverlof, en had daarvoor een negatieve evaluatie gekregen. Dat vond ze onterecht en ze tekende prompt protest aan …

 

Februari 2007

 

Een aantal buurtbewoners merken dat 'Studio Europe' minstens één nieuwe kamer inricht. Ook werden acht zonnepanelen geplaatst om de vele douches van warm water te voorzien (waarschijnlijk medegefinancierd door overheidssubsidies ...). Ze investeren dus flink in de uitbreiding van hun afwerkhotel ondanks de taks.

 

 

Links: acht nieuwe zonnepanelen op het dak - Rechts: werken 's avonds laat aan het inrichten van een nieuwe kamer

 

Studio Europe' werd een aantal jaar geleden gekocht door de Eurocraat Carmela L.G., en wordt opengehouden door haar partner Ali A.M. en zakenpartner Georges T.

 

Zij weigeren de taks op de afwerkhotels te betalen en hebben de Stad Brussel voor de rechtbank gedaagd. Carmela L.G. wil ook het Comité Alhambra een proces aanspannen.

 

De oorspronkelijke eigenaar van 'Studio Europe', de heer V.T., heeft in 1992 een bouwvergunning van de dienst Stedenbouw gekregen om de woonhuizen om te vormen tot hotel. Voordien waren er geen afwerkhotels in de Koopliedenstraat

 

Januari 2008

 

Brief aan burgemeester Thielemans:

De oud-voorzitter van het Comité Alhambra wordt voor de rechtbank gedaagd, door Eurocrate en uitbaatster van het afwerkhotel Studio Europe Carmela L.G..

Meer >>>

  

25 april 2011

Zitting rechtszaak van uitbaters van een afwerkhotel tegen het Comité Alhambra.

 

17 mei 2011

Zitting rechtszaak van uitbaters van een afwerkhotel tegen het Comité Alhambra.

 

29 maart 2012

 

Mevrouw Carmela L.G. blijft mensen oproepen om te verschijnen voor de rechtbank. Dikwijls gaat het om personen die geen lid zijn van het Comité of nooit lid geweest zijn. Het doel van deze rechtszaak blijft ons onduidelijk. Het is Carmela L.G. en haar partners die een openbare zitting van het wijkcomité in de KVS is komen verstoren. 

 


 

Media

 

Telegraph.co.uk - 25/09/05

EU staff may face the sack over their bit on the side - a Brussels 'red light' hotel

'A sex hotel owned by two European Commission employees has caused intense embarrassment for the Brussels authorities, who were unaware of the pair's outside business interests ...'

Meer >>>

 

De Morgen - 18/06/05 : 'Hoezo, een wijkfeest? En de mensenhandel dan?'

'Zondag is er een buurtfeest rond de Koninklijke Vlaamse Schouwburg. Slechte zaak, vinden de eigenaars van het afwerkhotel Studio Europe ...'  

Meer >>>

 

De Morgen - 14/05/05 : 'Europese ambtenaren hebben banden met prostitutiehotel'

'De wijk rondt de KVS wordt al jaren geteisterd door straatprostitutie ...'  

Meer >>>

 

 

Carmela lo Giudice, Georges Tzikis, Ali Akhun Moiz, Carmela lo Giudice, Georges Tzikis, Ali Akhun Moiz, Carmela lo Giudice, Georges Tzikis, Ali Akhun Moiz, Carmela Lo Giudice, Georges Tzikis, Ali Akhun Moiz, Carmela Lo Giudice, Georges Tzikis, Ali Akhun Moiz,